Lek. stom. Renata Piszczek


Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu w 1995 roku. Specjalizację I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej uzyskała w 1998 roku. Od 2002 roku prowadzi prywatną praktykę Stomatologia Re-Dent w Pszczynie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego i uczestnikiem internetowej Listy Dyskusyjnej Endodoncja i Implantologia.
W roku 2011 zdała pozytywnie egzamin Fellowship i uzyskała certyfikat Umiejętności Implantologicznej PSI oraz tytuł lekarza implantologa - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Z pasją i dużym zaangażowaniem wykonuje swój zawód, co mogą potwierdzić jej pacjenci. Co roku uczestniczy w wielu profesjonalnych kursach i szkoleniach.
Specjalizuje się w endodoncji (leczeniu kanałowym). Wykonuje również zabiegi z zakresu implantologii, protetyki, chirurgii oraz stomatologii estetycznej.

 Ważniejsze kursy z ostatnich lat:
- 2004 - Odbudowa zębów bocznych wypełnieniami typu inlay / onlay.
- 2004 – Zobacz, dotknij, spróbuj – ta praktyczna endodoncja.
- 2004 – Zastosowanie protez Overdenture – zatrzaski korzeniowe
- 2004 – Endodoncja praktyczna.
- 2004 – Korony teleskopowe – intensywny kurs praktyczny.
- 2004 – Sympozjum endodontyczne – Pulp Fiction 6.
- 2004 – Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym.
- 2005 – Pierwsze spotkanie mikroskopowiczów.
- 2005 – I zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
- 2006 – Preparacje zębów pod korony i mosty.
- 2006 – Bezpieczna chirurgia i implantologia.
- 2006 – Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 7.
- 2006 – Prace protetyczne bezmetalowe.
- 2007 – Zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej.
- 2007 – Mikrochirurgia endodontyczna.
- 2007 – Estetyczne i trwałe uzupełnienia pełnoceramiczne.
- 2007 – Zastosowanie wszczepów Osteoplant w leczeniu różnych braków zębowych.
- 2007 – Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 9.
- 2007 – Simplant – diagnostyka 3D.
- 2007 – Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie    stomatologicznym cz. I.
- 2008 - Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym  cz. II.
- 2008 – Implantologia autorska.
- 2008 – Umiejętności w Implantologii.
- 2008 – IV Środkowoeuropejskie Sympozjum Implantologii (CEIA).
- 2008 – Nanotechnologia w Chirurgii i Implantologii.
- 2008 – Sympozjum Top Implant. Implantologia - Chirurgia i Protetyka.
- 2008 – Ochrona Radiologiczna Pacjenta.
- 2008 – Kurs inspektora ochrony implantologicznej.
- 2009 – Planowanie uzupełnień protetycznych.
- 2009 – Leczenie ortodontyczne w kolejnych stadiach rozwoju narządu żucia.
- 2009 – Zaburzenia czynnościowe narządu żucia.
- 2009 – Choroby jamy ustnej związane z zaburzeniami wydzielania śliny.
- 2009 – Nowoczesne procedury kliniczne w praktyce implantologicznej - Kongres EDI-OSIS.
- 2009 – Innowacyjne techniki opracowania kanałów korzeniowych.
- 2009 – IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
- 2009 – Rekonstrukcje kompozytowe metodą bezpośrednią.
- 2009 – Komfortowa odbudowa protetyczna na atroficznej żuchwie.
- 2009 – Zakażenia ogniskowe.
- 2009 – Implantologia estetyczna.
- 2009 – Sympozjum Endodontyczne Pulp Fiction 11.
- 2009 – Techniki szycia w implantologii.
- 2010 – Implanty. Idea - Sztuka - Praktyka.
- 2010 – Odbudowy porcelanowe w odcinku przednim.
- 2010 – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych.
- 2010 – Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym.
- 2010 – Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów.
- 2010 – Implantologia praktyczna.
- 2010 – Przeszczepy bloczków kostnych w żuchwie.
- 2010 – Plastyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa.
- 2011 – Tkanki miękkie w implantologii.
- 2012 – Odbudowa zębów po leczeniu kanałowym.
- 2013 – Aktualne koncepcje kliniczne techniki augumentacyjne w leczeniu implantologicznym.
- 2013 – Zastosowanie szyn relaksacyjnych.
- 2013 – Rozwiązywanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora.
- 2013 – Okluzja w diagnostyce i leczeniu narządu żucia.
- 2013 – Protetyka na implantach - kurs zaawansowany.
- 2013 – Planowanie leczenia i okluzja - John Kois.
- 2014 – Implantoprotetyka.
- 2014 – Forum praktyków - Od mikro do makro.
- 2014 – Szynoterapia w praktyce.
- 2014 – Sympozjum endodontyczne "Back to the Roots".
- 2014 – Okluzja w codziennej praktyce.
- 2014 – Kongres "Implanty - idea - sztuka - praktyka.
- 2014 – Poznać zrozumieć i polubić kość.
 Prywatnie dr Renata Piszczek uprawia turystykę wysokogórską i uwielbia podróże.