Lek. stom. Renata Piszczek


Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu w 1995 roku. Specjalizację I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej uzyskała w 1998 roku. Od 2002 roku prowadzi prywatną praktykę Stomatologia Re-Dent w Pszczynie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego i uczestnikiem internetowej Listy Dyskusyjnej Endodoncja i Implantologia.
W roku 2011 zdała pozytywnie egzamin Fellowship i uzyskała certyfikat Umiejętności Implantologicznej PSI oraz tytuł lekarza implantologa - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Z pasją i dużym zaangażowaniem wykonuje swój zawód, co mogą potwierdzić jej Pacjenci. Co roku uczestniczy w wielu profesjonalnych kursach i szkoleniach.
Specjalizuje się w endodoncji (leczeniu kanałowym). Wykonuje również zabiegi z zakresu implantologii, protetyki, chirurgii oraz stomatologii estetycznej.

 Prywatnie dr Renata Piszczek uprawia alpinizn, wspinaczkę skałkową i uwielbia podróże.

 Ważniejsze kursy z ostatnich lat:
- 2004 - Odbudowa zębów bocznych wypełnieniami typu inlay / onlay
- 2004 – Zobacz, dotknij, spróbuj – ta praktyczna endodoncja
- 2004 – Zastosowanie protez Overdenture – zatrzaski korzeniowe
- 2004 – Endodoncja praktyczna
- 2004 – Korony teleskopowe – intensywny kurs praktyczny
- 2004 – Sympozjum endodontyczne – Pulp Fiction 6
- 2004 – Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym
- 2005 – Pierwsze spotkanie mikroskopowiczów
- 2005 – I zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
- 2006 – Preparacje zębów pod korony i mosty
- 2006 – Bezpieczna chirurgia i implantologia
- 2006 – Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 7
- 2006 – Prace protetyczne bezmetalowe
- 2007 – Zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej
- 2007 – Mikrochirurgia endodontyczna
- 2007 – Estetyczne i trwałe uzupełnienia pełnoceramiczne
- 2007 – Zastosowanie wszczepów Osteoplant w leczeniu różnych braków zębowych
- 2007 – Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 9
- 2007 – Simplant – diagnostyka 3D
- 2007 – Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie    stomatologicznym cz. I
- 2008 - Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym  cz. II
- 2008 – Implantologia autorska
- 2008 – Umiejętności w Implantologii.
- 2008 – IV Środkowoeuropejskie Sympozjum Implantologii (CEIA)
- 2008 – Nanotechnologia w Chirurgii i Implantologii
- 2008 – Sympozjum Top Implant. Implantologia - Chirurgia i Protetyka
- 2008 – Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- 2008 – Kurs inspektora ochrony implantologicznej
- 2009 – Planowanie uzupełnień protetycznych
- 2009 – Leczenie ortodontyczne w kolejnych stadiach rozwoju narządu żucia
- 2009 – Zaburzenia czynnościowe narządu żucia
- 2009 – Choroby jamy ustnej związane z zaburzeniami wydzielania śliny
- 2009 – Nowoczesne procedury kliniczne w praktyce implantologicznej - Kongres EDI-OSIS
- 2009 – Innowacyjne techniki opracowania kanałów korzeniowych
- 2009 – IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
- 2009 – Rekonstrukcje kompozytowe metodą bezpośrednią
- 2009 – Komfortowa odbudowa protetyczna na atroficznej żuchwie
- 2009 – Zakażenia ogniskowe
- 2009 – Implantologia estetyczna
- 2009 – Sympozjum Endodontyczne Pulp Fiction 11
- 2009 – Techniki szycia w implantologii
- 2010 – Implanty. Idea - Sztuka - Praktyka
- 2010 – Odbudowy porcelanowe w odcinku przednim
- 2010 – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
- 2010 – Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym
- 2010 – Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów
- 2010 – Implantologia praktyczna
- 2010 – Przeszczepy bloczków kostnych w żuchwie
- 2010 – Plastyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa
- 2011 – Tkanki miękkie w implantologii
- 2012 – Odbudowa zębów po leczeniu kanałowym
- 2013 – Aktualne koncepcje kliniczne techniki augumentacyjne w leczeniu implantologicznym
- 2013 – Zastosowanie szyn relaksacyjnych
- 2013 – Rozwiązywanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora
- 2013 – Okluzja w diagnostyce i leczeniu narządu żucia
- 2013 – Protetyka na implantach - kurs zaawansowany
- 2013 – Planowanie leczenia i okluzja - John Kois
- 2014 – Implantoprotetyka
- 2014 – Forum praktyków - Od mikro do makro
- 2014 – Szynoterapia w praktyce.
- 2014 – Sympozjum endodontyczne "Back to the Roots"
- 2014 – Okluzja w codziennej praktyce
- 2014 – Kongres "Implanty - idea - sztuka - praktyka
- 2014 – Poznać zrozumieć i polubić kość
-2014 - Okluzja w codziennej praktyce
-2014 - Komplikacje w chirurgii implantologicznej
-2014 - Kongres Implantologiczny - Kwintesencja
-2015 - Kongres endodontyczny Pulp Fiction 17
-2015 - Zaawansowane zabiegi w chirurgii implantologicznej
-2016 - Krawiectwo stomatologiczne - techniki szycia w chirurgii
-2016 - Kongres Implantologiczny - Kwintesencja
-2016 - Plastyczna regeneracja brodawki dziąsłowej - technika Palacci'ego
-2016 - Budowanie przewidywalnej okluzji na implantach
-2017 - Szlifowanie bezstopniowe techniką BOPT
-2017 - Medycyna podróży
-2019 Sympozjum "Od mikro do makro"
-2019 Optymalizacja rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich
-2019 Zarządzanie tkankami miękkimi w zabiegach augmentacji pionowej
-2019 Nowe technologie w służbie współczesnej stomatologii
-2019 Ergonomia w stomatologii