Lek. stom. Szymon Pawicki


Ukończył studia na Wydziale  Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2005. Podczas studiów brał czynny udział w pracach Protetycznego Koła Naukowego przy Katedrze Protetyki CM UJ, a także był w zarządzie PTSS pełniąc funkcję skarbnika. Staż podyplomowy odbywał w gabinecie UNIDENT w Mazańcowicach. Od lat związany z naszym gabinetem. Swoim doskonałym podejściem i cierpliwością zaskarbił sobie zaufanie wielu małych Pacjentów i ich rodziców.


Hobby:
 - wyprawy piesze i rowerowe w góry
 - pływanie
 - jazda na nartach i snowboardzie
 - wędkarstwo
 - łowiectwo
 - strzelectwo myśliwskie
 
Kursy i szkolenia:
 - XXII Wielospecjalistyczne Sympozjum Lekarzy Stomatologów w Zakopanem
 - Stomatologia estetyczna
- Niektóre aspekty zakażeń krzyżowych w gabinecie stomatologicznym czyli gdyby ślina była  zielona
 - Korona porcelanowa złożona –licowana porcelaną . Systemy pełnoceramiczne. Sposoby szlifowania zęba pod koronę, wady, zalety
 - Ciężkie zapalenia jamy ustnej w przebiegu chorób nowotworowych oraz urazów twarzoczaszki
 - Współczesne materiały do wypełnień
 - Radiologia stomatologiczna
 - Stomatologia estetyczna z zastosowaniem nowoczesnych komponentów
 - Konferencja naukowo-szkoleniowa III śląskich targów stomatologicznych - Katowice 2010
 - Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów
 - Pacjent z chorobami układu krążenia w gabinecie stomatologicznym
 - Zaburzenia czynnosciowe narządu żucia w codziennej praktyce klinicznej
 - Wady i zalety koron i mostów na podbudowach metalowych i pełnoceramicznych