Dr n. med. lek. stom. Marcin Kulski


Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 17 września 2013r. uzyskał tytuł doktor nauk medycznych za prace pod tytułem "Położenie trzecich zębów trzonowych dolnych względem kanału żuchwy w obrazie ortopantomograficznym i stożkowej tomografii komputerowej". Wykładowca akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Katedrze Materiałoznastwa i Propedeutyki Stomatologii oraz Katedrze Radiologii Lekarskieh i Radiodiagnostyki. Podczas studiów działał w studenckim kole naukowym Katedry Materiałoznastwa i Propedeutyki Stomatologii ŚUM, wyniki prac badawczych przedstawiał na licznych konferencjach STN (Katowice, Zabrze, Wrocław, Kraków, Warszawa, Lwów). Członek Academy of Dental Materials. Laureat Academy of Dental Materials Student Award za rok 2007 oraz Sesji Międzynarodowej 68-ej Konferencji Naukowej Młodych Lekarzy organizowanej przez Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie, nagrodę otrzymał za prace pod tytułem „New glass-polyalkenoate cement for use in direct restorative dentistry”. Autor publikacji w czasopismach naukowych oraz prac wygłaszanych na konferencjach stomatologicznych. Specializuje się w endodoncji, stomatologii estetycznej, protetyce, chirurgii.

 Kursy i szkolenia:- Implantologia dla każdego (Krakdent)
- Nowe trendy w Stomatologii (Saldent)
- Implanty: idea – sztuka – praktyka. Ryzyko i komplikacje (Quintessenz)
- Bezpośrednie odbudowy kompozytowe – estetyka i funkcja (S. Grandini)
- Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wyciskach – jak pobrać dobry wycisk za pierwszym razem (Marrodent)
- Nowoczesne materiały do wypełnień (Marrodent)

Hobby:
- Sporty ekstremalne (skoki spadochronowe)
- Jazda na motocyklu