Lek. stom. Anna Jastrzębska


Ukończyła studia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Głównym obszarem jej zawodowych zainteresowań jest endodoncja mikroskopowa oraz protetyka. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w zjazdach, szkoleniach i kursach z zakresu nowoczesnego leczenia endodontycznego oraz protetyki funkcjonalnej. Od kilku lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Dokładna. Precyzyjna. W leczeniu Pacjentów nie uznaje kompromisów.

Jej pasją są podróże, muzyka klasyczna i wszelkiego rodzaju góry.

Kursy i szkolenia:
- Aktualne koncepcje kliniczne, małoinwazyjne techniki augmentacyjne,
obciążanie implantów
- Implantoprotetyka – procedury krok po kroku, zaawansowane techniki rekonstrukcyjne, protetyka w protokole implantacji wczesnej i natychmiastowej, CAD/CAM: teraźniejszość i perspektywa
- Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- Preparacja zębów pod korony i mosty – dr n. med. Krystian Owczarczak
- Interdyscyplinarne postępowanie u pacjentów z problemami estetycznymi i czynnościowymi
- Warsztaty praktyczne: Ultradźwięki i powiększenie – idealne połączenie – prof. Arnaldo Castellucci
- Sympozjum endodontyczne - Pulp Fiction 2014
- Co utrudnia lub uniemożliwia skuteczne leczenie endodontyczne – postępowanie kliniczne
- Festiwal Stomatologii Praktycznej Dentopolis 2015
- Pacjent implantologiczny w praktyce ogólnodentystycznej. Profesjonalna profilaktyka i niechirurgiczne leczenie  tkanek okołowszczepowych
- Planowanie leczenia pacjentów z zaburzeniami funkcjonalnymi i estetycznymi
- Szyny relaksacyjne – kurs praktyczny – dr n. med. Przemysław Grodecki
- Profilaktyka fluorkowa – ciągle niedoceniona broń w walce z chorobą próchnicową
- Zwróć uwagę na szczegóły – wypełnienia w przednich zębach
- Farmakoterapia bólu i stresu oraz leki znieczulające miejscowo w leczeniu stomatologicznym
- Atraumatyczne techniki znieczulania miejscowego w stomatologii
- Wybór prawidłowego protokołu cementowania dla różnych typów uzupełnień protetycznych, ze szczególnym  uwzględnieniem sytuacji klinicznej
- Pulp Fiction 2016 - Sympozjum Endodontyczne
- Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu oraz odbudowy protetyczne na implantach – dr hab. n. med. Jan  Pietruski
- Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia – dr hab. n.  med. Jan Pietruski