Asystentka stomatologiczna Barbara Kozubek


Absolwentka Studium Medycznego TEB Edukacja w Bielsku-Białej - kierunek asystentka stomatologiczna. Czynnie asystuje w zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej i chirurgii stomatologicznej

Kursy i szkolenia:

- 2016  Pierwsza pomoc przedmedyczna
- 2016  III Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny
- 2016  Higiena uzupełnień protetycznych
- 2016  IV Konferencja Higianistek Stomatologicznych
- 2017  IV Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny
- 2018 Konferencja - Profilaktyka świadomego Pacjenta
- 2019  Bezpieczeństwo i higiena w gabinecie stomatologicznym - bądź świadomy i pracuj bezpiecznie
- 2019  Ergonomia w stomatologii - praca na 4 ręce