Asystentka stomatologiczna Barbara Kozubek


Absolwentka Studium Medycznego TEB Edukacja w Bielsku-Białej - kierunek asystentka stomatologiczna. Czynnie asystuje w zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej i chirurgii stomatologicznej

Kursy i szkolenia:

-2016 - Pierwsza pomoc przedmedyczna
-2016 - III Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny
-2016 - Higiena uzupełnień protetycznych