Bezpieczeństwo


Szczególną uwagę przywiązujemy do zapewnienia pacjentom najwyższego bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów. Tu gdzie jest to możliwe używane są jednorazowe materiały (kubki, śliniaki, ślinociągi, koferdam, drobne narzędzia kanałowe, strzykawki, wężyki, igły, osłonki na czujnik RVG oraz kamerę). Stosujemy jednorazowe folie ochronne. Personel pracuje w jednorazowych maskach ochronnych i rękawiczkach. Dezynfekcja  i sterylizacja przeprowadzane są według najwyższych standardów.

Personel jest przeszkolony w zakresie zasad dezynfekcji i sterylizacji. Codziennie włączana jest lampa bakteriobójcza.

 Gabinet stomatologiczny Pszczyna1. Narzędzia są myte i dezynfekowane w myjce ultradźwiękowej,
 Gabinet stomatologiczny Pszczyna2. następnie pakowane w jednorazowe opakowania
 Gabinet stomatologiczny Pszczyna3. i sterylizowane w autoklawie.