Bezpieczeństwo


Szczególną uwagę przywiązujemy do zapewnienia pacjentom najwyższego bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów. Tu gdzie jest to możliwe używane są jednorazowe materiały (kubki, śliniaki, ślinociągi, koferdam, drobne narzędzia kanałowe, strzykawki, wężyki, igły, osłonki na czujnik RVG oraz kamerę). Stosujemy jednorazowe folie ochronne. Personel pracuje w jednorazowych maskach ochronnych i rękawiczkach. Dezynfekcja  i sterylizacja przeprowadzane są według najwyższych standardów.

Personel jest przeszkolony w zakresie zasad dezynfekcji i sterylizacji. Codziennie włączana jest lampa bakteriobójcza.

 Gabinet stomatologiczny Pszczynai sterylizowane w autoklawie.
 Gabinet stomatologiczny PszczynaNarzędzia są myte i dezynfekowane w myjce ultradźwiękowej,
 Gabinet stomatologiczny Pszczynanastępnie pakowane w jednorazowe opakowania