Nasz adres

Stomatologia RE-DENT
Renata Piszczek
ul.Bieruńska 3
43-200 Pszczyna

www.redent.eu

www.stomatolog-pszczyna.pl

www.stomatologpszczyna.pl

www.dentysta-pszczyna.pl

www.dentystapszczyna.pl redent@poczta.fm  

Rejestracja 032 / 44 91 801

Personel

Usługi stomatologiczne i protetyczne Pszczyna.Dentysta Pszczyna. Stomatolog  protetyka Pszczyna

Lek. stom. Renata Piszczek

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu w 1995 roku. Specjalizację I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej uzyskała w 1998 roku. Od 2002 roku prowadzi prywatną praktykę Stomatologia Re-Dent w Pszczynie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego i uczestnikiem internetowej Listy Dyskusyjnej Endodoncja i Implantologia.
W roku 2011 zdała pozytywnie egzamin Fellowship i uzyskała certyfikat Umiejętności Implantologicznej PSI oraz tytuł lekarza implantologa - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Z pasją i dużym zaangażowaniem wykonuje swój zawód, co mogą potwierdzić jej pacjenci. Co roku uczestniczy w wielu profesjonalnych kursach i szkoleniach.
Specjalizuje się w endodoncji (leczeniu kanałowym). Wykonuje również zabiegi z zakresu implantologii, protetyki, chirurgii oraz stomatologii estetycznej.

 Ważniejsze kursy z ostatnich lat:
- 2004 - Odbudowa zębów bocznych wypełnieniami typu inlay / onlay.
- 2004 – Zobacz, dotknij, spróbuj – ta praktyczna endodoncja.
- 2004 – Zastosowanie protez Overdenture – zatrzaski korzeniowe
- 2004 – Endodoncja praktyczna.
- 2004 – Korony teleskopowe – intensywny kurs praktyczny.
- 2004 – Sympozjum endodontyczne – Pulp Fiction 6.
- 2004 – Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym.
- 2005 – Pierwsze spotkanie mikroskopowiczów.
- 2005 – I zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
- 2006 – Preparacje zębów pod korony i mosty.
- 2006 – Bezpieczna chirurgia i implantologia.
- 2006 – Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 7.
- 2006 – Prace protetyczne bezmetalowe.
- 2007 – Zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej.
- 2007 – Mikrochirurgia endodontyczna.
- 2007 – Estetyczne i trwałe uzupełnienia pełnoceramiczne.
- 2007 – Zastosowanie wszczepów Osteoplant w leczeniu różnych braków zębowych.
- 2007 – Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 9.
- 2007 – Simplant – diagnostyka 3D.
- 2007 – Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie  
  stomatologicznym cz. I.
- 2008 - Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym  cz. II.
- 2008 – Implantologia autorska.
- 2008 – Umiejętności w Implantologii.
- 2008 – IV Środkowoeuropejskie Sympozjum Implantologii (CEIA).
- 2008 – Nanotechnologia w Chirurgii i Implantologii.
- 2008 – Sympozjum Top Implant. Implantologia - Chirurgia i Protetyka.
- 2008 – Ochrona Radiologiczna Pacjenta.
- 2008 – Kurs inspektora ochrony implantologicznej.
- 2009 – Planowanie uzupełnień protetycznych.
- 2009 – Leczenie ortodontyczne w kolejnych stadiach rozwoju narządu żucia.
- 2009 – Zaburzenia czynnościowe narządu żucia.
- 2009 – Choroby jamy ustnej związane z zaburzeniami wydzielania śliny.
- 2009 – Nowoczesne procedury kliniczne w praktyce implantologicznej - Kongres EDI-OSIS.
- 2009 – Innowacyjne techniki opracowania kanałów korzeniowych.
- 2009 – IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
- 2009 – Rekonstrukcje kompozytowe metodą bezpośrednią.
- 2009 – Komfortowa odbudowa protetyczna na atroficznej żuchwie.
- 2009 – Zakażenia ogniskowe.
- 2009 – Implantologia estetyczna.
- 2009 – Sympozjum Endodontyczne Pulp Fiction 11.
- 2009 – Techniki szycia w implantologii.
- 2010 – Implanty. Idea - Sztuka - Praktyka.
- 2010 – Odbudowy porcelanowe w odcinku przednim.
- 2010 – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych.
- 2010 – Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym.
- 2010 – Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów.
- 2010 – Implantologia praktyczna.
- 2010 – Przeszczepy bloczków kostnych w żuchwie.
- 2010 – Plastyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa.
- 2011 – Tkanki miękkie w implantologii.
- 2012 – Odbudowa zębów po leczeniu kanałowym.
- 2013 – Aktualne koncepcje kliniczne techniki augumentacyjne w leczeniu implantologicznym.
- 2013 – Zastosowanie szyn relaksacyjnych.
- 2013 – Rozwiązywanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora.
- 2013 – Okluzja w diagnostyce i leczeniu narządu żucia.
- 2013 – Protetyka na implantach - kurs zaawansowany.
- 2013 – Planowanie leczenia i okluzja - John Kois.
- 2014 – Implantoprotetyka.
- 2014 – Forum praktyków - Od mikro do makro.
- 2014 – Szynoterapia w praktyce.
- 2014 – Sympozjum endodontyczne "Back to the Roots".
- 2014 – Okluzja w codziennej praktyce.
- 2014 – Kongres "Implanty - idea - sztuka - praktyka.
- 2014 – Poznać zrozumieć i polubić kość.

 Prywatnie dr Renata Piszczek uprawia turystykę wysokogórską i uwielbia podróże.

Usługi stomatologiczne i protetyczne Pszczyna.Dentysta Pszczyna. Stomatolog  protetyka Pszczyna

Lek. stom. Szymon Pawicki

Ukończył studia na Wydziale  Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2005. Podczas studiów brał czynny udział w pracach Protetycznego Koła Naukowego przy Katedrze Protetyki CM UJ, a także był w zarządzie PTSS pełniąc funkcję skarbnika. Staż podyplomowy odbywał w gabinecie UNIDENT w Mazańcowicach. Od lat związany z naszym gabinetem. Swoim doskonałym podejściem i cierpliwością zaskarbił sobie zaufanie wielu małych pacjentów i ich rodziców.
 
Kursy i szkolenia:
 - XXII Wielospecjalistyczne Sympozjum Lekarzy Stomatologów w Zakopanem.
 - Stomatologia estetyczna
- Niektóre aspekty zakażeń krzyżowych w gabinecie stomatologicznym czyli gdyby ślina była  zielona.
 - Korona porcelanowa złożona –licowana porcelaną . Systemy pełnoceramiczne. Sposoby szlifowania zęba pod koronę, wady, zalety.
 - Ciężkie zapalenia jamy ustnej w przebiegu chorób nowotworowych oraz urazów twarzoczaszki.
 - Współczesne materiały do wypełnień.
 - Radiologia stomatologiczna.
 - Stomatologia estetyczna z zastosowaniem nowoczesnych komponentów.
 - Konferencja naukowo-szkoleniowa III śląskich targów stomatologicznych - Katowice 2010
 - Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów.
 - Pacjent z chorobami układu krążenia w gabinecie stomatologicznym.
 - Zaburzenia czynnosciowe narządu żucia w codziennej praktyce klinicznej.
 - Wady i zalety koron i mostów na podbudowach metalowych i pełnoceramicznych.
 

Hobby:
 - wyprawy piesze i rowerowe w góry
 - pływanie
 - jazda na nartach i snowboardzie
 - wędkarstwo
 - łowiectwo
 - strzelectwo myśliwskie

Usługi stomatologiczne i protetyczne Pszczyna.Dentysta Pszczyna. Stomatolog  protetyka Pszczyna

Dr n. med. lek. stom. Marcin Kulski

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 17 września 2013r. uzyskał tytuł doktor nauk medycznych za prace pod tytułem "Położenie trzecich zębów trzonowych dolnych względem kanału żuchwy w obrazie ortopantomograficznym i stożkowej tomografii komputerowej". Wykładowca akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Katedrze Materiałoznastwa i Propedeutyki Stomatologii oraz Katedrze Radiologii Lekarskieh i Radiodiagnostyki. Podczas studiów działał w studenckim kole naukowym Katedry Materiałoznastwa i Propedeutyki Stomatologii ŚUM, wyniki prac badawczych przedstawiał na licznych konferencjach STN (Katowice, Zabrze, Wrocław, Kraków, Warszawa, Lwów). Członek Academy of Dental Materials. Laureat Academy of Dental Materials Student Award za rok 2007 oraz Sesji Międzynarodowej 68-ej Konferencji Naukowej Młodych Lekarzy organizowanej przez Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie, nagrodę otrzymał za prace pod tytułem „New glass-polyalkenoate cement for use in direct restorative dentistry”. Autor publikacji w czasopismach naukowych oraz prac wygłaszanych na konferencjach stomatologicznych. Specializuje się w endodoncji, stomatologii estetycznej, protetyce, chirurgii.

 Kursy i szkolenia:

- Implantologia dla każdego (Krakdent)
- Nowe trendy w Stomatologii (Saldent)
- Implanty: idea – sztuka – praktyka. Ryzyko i komplikacje (Quintessenz)
- Bezpośrednie odbudowy kompozytowe – estetyka i funkcja (S. Grandini)
- Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wyciskach – jak pobrać dobry wycisk za pierwszym razem (Marrodent)
- Nowoczesne materiały do wypełnień (Marrodent)

Hobby:
- Sporty ekstremalne (skoki spadochronowe)
- Jazda na motocyklu

Usługi stomatologiczne i protetyczne Pszczyna.Dentysta Pszczyna. Stomatolog  protetyka Pszczyna

Asystentka stomatologiczna Anna Gąska

Jest z wykształcenia pielęgniarką od wielu lat związaną ze stomatologią. Przeprowadza instruktaże higieny, oczyszcza zęby z osadu i kamienia.  Ukończyła kursy z zakresu profesjonalnej profilaktyki chorób przyzębia oraz brała udział w ogólnopolskim forum „Ergonomia w stomatologii”.

 Kursy i szkolenia:
- 2004 Ogólnopolskie Forum - Ergonomia w stomatologii.
- 2007 – Komunikacja w gabinecie stomatologicznym.
- 2007 – Szkolenie "Perio" dla higienistek cz.1
- 2007 – Szkolenie "Perio" dla higienistek cz.2
- 2007 – Szkolenie "Perio" dla higienistek cz.3
- 2007 – Szkolenie "Perio" dla higienistek cz.4
- 2007 – Ergonomiczne zasady pracy zespołu stomatologicznego.
- 2008 – Znieczulenia i ratownictwo w stomatologii.
- 2009 – "Nie bójmy się chirurgii"
- 2010 – Nowoczesna protetyka - wymagania stojące przed zespołem: lekarz - asysta - technik.

Usługi stomatologiczne i protetyczne Pszczyna.Dentysta Pszczyna. Stomatolog  protetyka Pszczyna

Asystentka stomatologiczna, specjalista do spraw organizacyjnych Monika Żelazny

   Magister ekonomii. W 2004 roku ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W gabinecie pracuje od końca 2006 roku. Zajmuje się administracją w firmie. Odpowiada za rejestrację pacjentów oraz prowadzenie kartotek. Jest odpowiedzialna za utrzymanie wysokiego poziomu higieny, a także za zaopatrzenie gabinetu. Aktywnie asystuje przy wszystkich zabiegach.

 Kursy i szkolenia:
- 2008 Dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym oraz sortowanie odpadów zgodnie z najnowszymi normami unijnymi.
- 2008 – Ratownictwo medyczne, znieczulenia miejscowe oraz stany zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym.
- 2009 – "Nie bójmy się chirurgii"
- 2010 – Nowoczesna protetyka - wymagania stojące przed zespołem lekarz - asysta - technik.
- 2010 – Profesjonalna obsługa pacjenta.
- 2010 –Zapobieganie infekcjom.
- 2014 – Asystowanie podczas zabiegów implantologicznych.
- 2014 – I Kongres stomatologiczy.

Usługi stomatologiczne i protetyczne Pszczyna.Dentysta Pszczyna. Stomatolog  protetyka Pszczyna

Asystentka stomatologiczna Klaudia Rzepecka.

W naszym gabinecie pracuje od początku 2011 roku. Ukończyła Dietetykę na Wydziale Zdrowia Publicznego Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kontynuuje naukę na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna Czynnie asystuje przy wszystkich zabiegach.

 Kursy i szkolenia:
- 2014 – Asystowanie podczas zabiegów implantologicznych.
- 2014 – I Kongres stomatologiczy.

Usługi stomatologiczne i protetyczne Pszczyna.Dentysta Pszczyna. Stomatolog  protetyka Pszczyna

Asystentka stomatologiczna Urszula Wyrobek.

W 2013 ukończyła Studium Medyczne TEB Edukacja - kierunek asystentka stomatologiczna. Posiada kursy z zakresu skalingu, piaskowania i higieny jamy ustnej. Czynnie uczestniczy w zabiegach. Zajmuje się rejestracją pacjentów.

 Kursy i szkolenia:
- 2014 –Asystowanie podczas zabiegów implantologicznych.
- 2014 –I Kongres stomatologiczy.