Implant - Implantacja natychmiastowa jedynki górnej


Delikatne usunięcie zęba
Na tej samej wizycie założono implant i tymczasowo odbudowano brakującego zęba
Obraz radiologiczny implantu z dokręconą koroną
korona założona na wgojonym implancie