Protetyka - Korony pełnoceramiczne na siekaczach górnych.


Zniszczone siekacze górne pacjenta odbudowane kosmetycznie koronami pełnoceramicznymi.