Implant - System - Komfortowa proteza, 4 miniimplanty załozone w bezzębnej żuchwie, stabilizujace protezę pacjenta.


Obraz radiologiczny żuchwy z 4 miniimplantami.
Implanty wkręcane sa przezśluzówkowo (bez nacinania dziąsła), w znieczuleniu miejscowym.
Założone implanty.
Wnętrze protezy wyścielone miękkim silikonem.