Leczenie kanałowe - Ząb trzonowy dolny wymagający leczenia kanałowego.


Ząb przed leczeniem
Ząb po jednowizytytowym leczeniu kanałowym