Implanty


 To najbardziej komfortowe dla pacjenta uzupełnienie utraconych zębów, to taki sztuczny korzeń pełniący rolę łącznika między kością a sztucznymi zębami. Implant zwykle ma kształt tytanowej śruby, która po wprowadzeniu do kości zrasta się z nią w ciągu kilku miesięcy. Fenomen tytanu polega na tym, że organizm ludzki nie traktuje go jak ciało obce i nie wywołuje żadnej reakcji obronnej. W związku z tym kość narasta na powierzchnię wszczepu, trwale się z nią łącząc. Ludzie posiadający implanty, traktują je jak własne, naturalne zęby.

Zalety implantów:

- odtwarzają pełną funkcjonalność zęba
- zapobiegają utracie kości
- przywracają bardziej młodzieńczy i naturalny uśmiech
- zapobiegają przechylaniu się sąsiednich zębów
- mocno i pewnie utrzymują protezy zębowe – znika strach, że proteza wypadnie w trakcie jedzenia, czy mówienia
- unika się uszkodzenia sąsiednich zębów (szlifowanie pod mosty, haczyki z protez)

Kto może mieć założone implanty?

Każdy pacjent, u którego występują braki zębowe i u którego nie stwierdza się poniższych przeciwwskazań do zabiegu:
- nie zakończony okres wzrostu
- ciąża
- czynna choroba nowotworowa
- alkoholizm
- radio- i chemioterapia
- ciężkie choroby psychiczne
- niedająca się ustabilizować cukrzyca
- choroby hematologiczne
- zła higiena jamy ustnej
- zaawansowana osteoporoza (leczenie bisfosfonianami).

Jeśli rozważacie Państwo takie uzupełnienie braków zębowych, zapraszamy na wizytę konsultacyjną, na której porozmawiamy o możliwościach leczenia implantologicznego w danym przypadku.
Na podstawie wywiadu zebranego od pacjenta, dokładnego badania stomatologicznego, modeli diagnostycznych i dodatkowych badań radiologicznych przygotowujemy indywidualny plan leczenia i kosztorys.

Na następnej wizycie opracowany plan leczenia zostaje przedstawiony Pacjentowi i omówiony (często jest to kilka wariantów leczenia).

Przebieg leczenia

Sama implantacja, przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym, jest zupełnie bezbolesna. Jest to zabieg chirurgiczny wykonywany w warunkach całkowitej aseptyki i sterylności. Polega na przygotowaniu specjalnymi, kalibrowanymi wiertłami, otworu w kości (łoża implantu), umieszczeniu w nim wszczepu o odpowiedniej średnicy i długości, następnie zamknięciu implantu śrubą gojącą lub zaślepiającą.
 


   przygotowanie łoża             umieszczenie implantu       zamknięcie impl. śrubą gojącą

Od tego momentu zaczyna się proces osteointegracji implantu, czyli obrastania  powierzchni tytanu kością. Trwa on różnie długo i jest zależny od wielu czynników, takich jak: wiek i stan zdrowia  pacjenta, jakość kości, rozległość zabiegu, obecność biomateriałów do regeneracji kości.

Po zabiegu pacjent dostaje zalecenia na piśmie odnośnie dalszego postępowania.

Po kilku miesiącach radiologicznie sprawdzamy integrację implantu z kością i przystępujemy do kolejnego etapu – części protetycznej. Jest to etap również wymagający bardzo dużej staranności i precyzji, ponieważ awaryjność prac na implantach jest większa niż prac na własnych zębach. Wokół implantów w kości nie ma włókien ozębnej (jak w naturalnych zębach), które informowałyby mózg o sile, z jaką gryziemy, czy zaciskamy zęby.
Pobieramy wyciski, następnie technik dentystyczny we współpracy z lekarzem projektują i wykonują pracę protetyczną. Może to być pojedyncza korona, most, proteza całkowita wsparta na kilku implantach za pomocą belki, kulek, teleskopów, zatrzasków, albo stała praca przykręcana do implantów.

    
       most na 2 implantach                                                                          proteza całkowita na łącznikach kulowych

Od tego momentu trwałość  implantów i odbudowy w ogromnej mierze zależy od dbałości pacjenta o higienę jamy ustnej i stosowania się do zaleceń dentysty.

Obecnie implantacja jest bardzo przewidywalną procedurą, ale nie możemy zapominać, że mamy do czynienia z żywym organizmem, w którym ciągle zachodzą zmiany. Dlatego też niemożliwe jest stwierdzenie,  jak długo wytrzymają założone implanty, ale na pewno, przy odpowiedniej dbałości o higienę i zgłaszaniu się na wizyty kontrolne, wyniki leczenia będą długoczasowe.