Protetyka


Utrata zębów, nawet pojedynczych, nigdy nie pozostaje obojętna dla narządu żucia, a co za tym idzie, dla naszego zdrowia, a także wyglądu. Zęby sąsiadujące z luką po utraconym zębie z biegiem czasu zmieniają swoje położenie, przesuwają się, przechylają i „wydłużają”, a kość zanika. Może prowadzić to do trudności w żuciu pokarmów, bólów w stawach skroniowo-żuchwowych, czy bólów głowy. Dlatego warto jak najszybciej uzupełniać braki zębów. W tym celu możemy wykonać różnorakie protezy, zaspakajając potrzeby każdego pacjenta:
- protezy natychmiastowe – wykonywane przed sunięciem zęba i zakładane w gabinecie bezpośrednio po usunięciu zęba
- protezy osiadające akrylowe
- protezy szkieletowe ze stopów metali, acetalowe
- protezy bezklamrowe, z zasuwami lub zatrzaskami, protezy teleskopowe
- protezy ruchome oparte na implantach
- korony i mosty ceramiczne na stopach metali nieszlachetnych, na złocie, na cerkonie
- licówki
- korony i mosty tymczasowe
- szyny relaksacyjne i ochronne
- deprogramatory

 

deprogramator wg Koisa
korona porcelanowa na podbudowie cerkonowej
miniproteza natychmiastowa
most porcelanowy na podbudowie ze stopu metali
most tymczasowy
overlay - częściowa korona
proteza acetalowa dolna
proteza akrylowa z bezbarwnym podniebieniem
proteza szkieletowa górna
proteza szkieletowa górna na zasuwach i most
proteza teleskopowa górna na podbudowie ze złota
szyna relaksacyjna