Chirurgia stomatologiczna


Wszystkie wykonywane przez nas zabiegi są przeprowadzane w znieczuleniu i dzięki temu są bezbolesne. Gdy stan zęba nie pozwala na jego uratowanie, oczywiście należy go usunąć.

Ale czasami można uratować część zęba. Przeprowadzamy wtedy zabieg hemisekcji lub radektomii (możliwy w zębach wielokorzeniowych), czyli usuwamy tylko korzeń nienadający się do leczenia.

Resekcję wierzchołka korzenia wykonujemy, gdy pomimo leczenia kanałowego zmiana przy wierzchołku nie goi się, albo gdy nie da się udrożnić kanału. Wtedy wycina się szczyt korzenia i wyłuszcza zmianę z kości.

Gdy chcemy uzupełnić brak zęba, można wykonać zabieg implantacji – to najprościej mówiąc wkręcenie do kości tytanowej śruby zastępującej korzeń utraconego zęba (część niewidoczna w ustach). Po okresie integracji z kością (czyli zrośnięcia) na implancie robimy odbudowę protetyczną (czyli osadzamy część widoczną w ustach), np. koronę, most, zatrzask.

Czasami nie ma wystarczającej ilości kości w szczęce do wprowadzenia implantów, bo zatoka szczękowa jest zbyt blisko. Wtedy można wykonać zabieg podniesienia dna zatoki. Polega on na przecięciu dziąsła, zrobieniu małego okienka w kości do zatoki i wprowadzeniu do zatoki, między błonę śluzową i kość, specjalnego materiału kościozastępczego, który następnie w ciągu kilku miesięcy zamienia się w kość. Czasami w trakcie tego zabiegu od razu wprowadza się implanty, a czasami, gdy kości jest zbyt mało, trzeba poczekać, aż nowa kość się wytworzy i dopiero wtedy można implantować.

Podcięcie wędzidełek warg lub języka wykonuje się, gdy wędzidełka są za krótkie, przerośnięte lub nieprawidłowo przyczepione. Może to prowadzić to powstania diastemy (szpary między „jedynkami”), zapalenia dziąsła, wady wymowy, czy utrudniać protezowanie. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Czasami trzeba założyć szwy, które usuwa się po tygodniu.

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba wykonywane jest z wielu powodów. Czasami są to względy estetyki – gdy korona zęba jest zbyt krótka lub przebieg girlandy dziąsłowej niesymetryczny, a czasami konieczność medyczna – gdy preparacja pod koronę byłaby zbyt poddziąsłowa i naruszałaby szerokość biologiczną powodując później stan zapalny dziąsła.

Włókniste przerosty i fałdy błony śluzowej, czyli ziarniniaki szczelinowate, powstałe w czasie długotrwałego użytkowania protez utrudniają prawidłowe dopasowanie protezy. Usuwamy je za pomocą kautera (elektrotomia). W przeciwieństwie do tradycyjnego skalpela, zabieg nie powoduje powstania blizn, rana nie krwawi, nie wymaga szycia i szybko się goi. 

1 ziarniniak szczelinowaty utrudniający protezowanie.
po wycięciu kauterem dziąsło szybko się goi, bez powstawania blizn.